Hjem - Lions Tommerup

Menu

Katastrofe - hjælpefondet

Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp                                

Hurtig og effektiv hjælp


 Oversvømmelse Sri Lanka 

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp finansieres af de danske Lions klubber til at yde hjælp ved katastrofer og nødsituationer her i landet og i udlandet. Lions Katastrofehjælp har siden etableringen i 1974 i alt doneret over 33 millioner kroner.

Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner. Hjælpen kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er eller vil blive truet, og i mindre grad til den efterfølgende genopbygning.

Når hjælp skal ydes til udlandet, skal det ske, så den når sikkert og effektivt frem.
Hjælpen skal ydes gennem en lionsklub, et lionsdistrikt, Lions Clubs International Foundation eller en anden etableret hjælpeorganisation eller samarbejdspartner.

Eksempel på hjælp fra Katastrofehjælpen er de 6.400.000 kroner som blev bevilget til genopbygning efter Tsunamien i Asien den 25. december 2005. Beløbet blev anvendt til den umiddelbare nødhjælp de første uger efter katastrofen samt til nye skoler, private   huse og fiskerbåde.

 Også Lions hjælp efter katastrofen på Haiti 

Lions Tommerup har til stadighed forpligtet sig til at opretholde en konto på 10.000 kr til akut katastrofe/nødhjælp. Kontoen administreres og disponeres af Lions Danmark. 

Følg Lions