Hjem - Lions Tommerup

Menu

Julemagasinet

 Jul i Tommerup ! 

Hvert år, den første weekend i december, uddeler Lions klub Tommerup julehæftet "Jul i Tommerup" med det formål, at indsamle midler til humanitære formål.
Den væsentligste del af det overskud vi har kunnet præstere i de mere end 25 år hæftet er udkommet, fremkommer ved, at vi møder en meget stor velvilje hos de lokale handlende og virksomheder medhensyn til at tegne annoncer i bladet sammen med, at vi kan holde omkostningerne til trykning på et fornuftigt niveau

   

"Jul i Tommerup" forsiderne udført af årets kunstnere 2017 - 2011.


Desuden foregår alt arbejdet med hæftets udarbejdelse på frivillig basis.
D.v.s., at alle artikler og øvrige indlæg i bladet, er skrevet af borgere i det "gamle 5690 Tommerup",  der i den gode sags tjeneste, bruger tid og kræfter på dette uden at modtage nogen form for økonomisk honorering for dette arbejde.
Endelig deles hæftet rundt til samtlige husstande i den gamle Tommerup Kommune af klubbens medlemmer således, at også udgifter til porto kan spares, og i stedet indgå som en del af det overskud udgivelsen af bladet giver.
Der er efterhånden oparbejdet en tradition for, hvad bladet skal indeholde, og nogle af de artikler der ligger fast, er et juleindlæg fra en af vore præster samt  borgmesterens tilbageblik på året der gik.
Der ud over har vi i en årrække, haft et portræt af en af lokale virksomheder og en stilekonkurrence blandt elever på vore skoler i 9. klassetrin, ligesom en præsentation af den eller de, der har opnået prædikatet "årets sportspræstation" er et fast indslag.
Endelig er der et par artikler med andet indhold, der enten kan være om et aktuelt emne, noget af historisk interesse eller noget helt tredje.
De midler Lions Klub Tommerup på denne måde er med til, at indsamle, anvendes til forskellig humanitære formål, som vi finder relevant at støtte. Typisk er det opgaver i lokalsamfundet, hvor de midler vi på denne måde kan dele ud, enten kan være med til, at lette en ellers svær hverdag, eller kan være med til, at forbygge, at f.eks. områdets unge kommer ud i misbrug af den ene eller anden art.
Det er derfor vores håb, at vi også fremover vil blive mødt med samme positive holdning til at bidrage til bladets tilblivelse, som vi hidtil har mødt.
Skulle der være borgere, der på den ene eller anden måde føler, at de har noget de kan bidrage til i vores hæfte, det være sig en spændende artikel, at godt bud på en der har fortjent at blive "årets sortspræstation" eller måske noget helt tredje, så hører vi meget gerne fra jer.

Se tidligere års udgivelser af "Jul i Tommerup" på: www.julitommerup.dk.
Følg Lions